Zasady zaniedbań zostały zilustrowane przez Donoghue przeciwko Stevenson. Przyjaciel pani Donoghue zamówił w kawiarni w Paisley nieprzezroczystą butelkę piwa imbirowego (przeznaczonego do spożycia przez panią Donoghue). Spożywając połowę tej ilości, pani Donoghue wylała resztę do bębna. Ulatniały się rozkładające się szczątki ślimaka.

Pozwolenie na budowę paragrafy

Twierdziła, że doznała wstrząsu, zachorowała na zapalenie żołądka i jelit oraz pozwała producenta za nieostrożność w dopuszczaniu do skażenia napoju. House of Lords uznał, że producent jest odpowiedzialny za chorobę pani Donoghue. Lord Atkin przyjął wyraźnie moralne podejście i powiedział. Na temat pozwolenia na budowę więcej na: https://wynimko.pl/prawo-budowlane/pozwolenie-na-budowe/.

pozwolenie na budoweOdpowiedzialność za zaniedbania … bez wątpienia opiera się na powszechnym odczuciu moralnego wykroczenia, za które sprawca musi zapłacić … Zasada, że masz kochać bliźniego staje się w prawie, nie wolno ranić bliźniego, a pytanie prawnika, Kto jest moim sąsiadem, otrzymuje ograniczoną odpowiedź. Należy zachować należytą ostrożność, aby uniknąć działań lub zaniechań, co do których można racjonalnie przypuszczać, że mogą zranić sąsiada.

Stało się to podstawą czterech zasad zaniedbań: (1) G. Stevenson jest winien M. Donoghue staranność w zapewnieniu bezpiecznych napojów (2) naruszył ciążący na nim obowiązek staranności (3) szkoda nie miałaby miejsca, gdyby nie jego naruszenie, oraz (4) jego czyn był bezpośrednią przyczyną poniesionej przez nią szkody. Innym przykładem czynu niedozwolonego może być wydawanie przez sąsiada zbyt głośnych odgłosów maszyn znajdujących się na jego posesji.

Przy uciążliwych stwierdzeniach hałas mógłby zostać zatrzymany. Czyny niedozwolone mogą również być zamierzone, takie jak napaść, bateria lub naruszenie. Bardziej znanym czynem niedozwolonym jest zniesławienie, które ma miejsce na przykład wtedy, gdy gazeta wysuwa niedające się uzasadnić zarzuty, które podważają reputację polityka. Bardziej haniebne są czynów niedozwolonych o charakterze ekonomicznym, które stanowią podstawę prawa pracy w niektórych krajach poprzez pociąganie związków zawodowych do odpowiedzialności za strajki, podczas gdy statut nie przewiduje immunitetu.

Pozwolenie na budowę – prawo własności

Własność i posiadanie reguluje prawo własności. Nieruchomości, czasami nazywane „nieruchomościami”, odnoszą się do własności gruntu i rzeczy z nim związanych. Mienie osobiste, odnosi się do wszystkiego innego; rzeczy ruchome, takie jak komputery, samochody, biżuteria lub prawa niematerialne, takie jak akcje i udziały. Prawo rzeczowe jest to prawo do określonego składnika majątku, kontrastujące z prawem osobistym, które pozwala na naprawienie szkody, ale nie do konkretnej rzeczy zwróconej.
Prawo gruntowe stanowi podstawę większości rodzajów prawa własności i jest najbardziej złożone. Dotyczy to hipotek, umów najmu, licencji, kowenantów, służebności oraz ustawowych systemów ewidencji gruntów. Przepisy dotyczące korzystania z własności prywatnej wchodzą w zakres własności intelektualnej, prawa spółek, trustów i prawa handlowego. Przykładem podstawowego przypadku większości prawa własności jest Armory przeciwko Delamirie.